Zbirnik po virih financiranja

Zbirnik po virih financiranja prikaže vsa obračunana izplačila, razvrščena po virih financiranja. Izpišejo se vse vrste obračuna, za katere je v sistemu obračuna določena oznaka za prikaz ali vnos šifre vira financiranja plač zaposlenih.

Natisni