Osvežitev knjižnega stanja inventure

Program je namenjen osvežitvi knjižnega stanja obstoječih ne knjiženih inventur s trenutnim stanjem zalog MSP. V bistvu se izvede isti proces, kot pri pripravi nove inventure, le da se ohrani že vneseno dejansko stanje.

Najprej se odpre preglednica z ne knjiženimi inventurami. Nad preglednico je možno vnesti Leto inventure. Leto inventure je lahko samo tekoče knjižno leto iz nastavitev ali naslednje knjižno leto.

Na preglednici izberemo inventuro, kateri želimo osvežiti knjižno stanje in izberemo gumb Izberi (Alt I). Odpre se nam opozorilno okno o izboru Osvežitve knjižnega stanja, ki zahteva ponovno potrditev osvežitve knjižnega stanja.

Po ponovni potrditvi se prične izvajati osveževanje knjižnega stanja inventure.  Osveževanje knjižnega stanja inventure upošteva ali je bila inventura pripravljena iz trenutnega stanja zalog ali iz prometa. Po uspešnem zaključku osveževanja se prikaže sporočilo:

Z izborom gumba Opusti (Alt O) prekinemo z delom in se vrnemo v meni Pripomočki.

Natisni