Delovanje programa

S pritiskom na Gumb Potrdi se program aktivira in pripravi vknjižbe. Ob tem se nam tudi pripravi izpis, ki nam prikaže izračunane izravnave. Primer izpisa je prikazan v spodnji sliki.

 

 

Natisni