Verzija 2021.02.001 z dne 01.02.2021

 • Urejeno upoštevanje osnov zaposlenih v primeru datuma začetka ali konca veljavnosti osnove znotraj obdobja obračuna.
 • Urejen prikaz opozorila o neobračunanih e-BOL samo na obračunih plače
 • Obrazec e-NDM
  • Odpravljena težava z večkratno oddajo vloge znotraj 10 min.
 • Omogočeno izločanje izvzetih dodatkov pri izračunu osnov za boleznine.
 • Urejena kontrola števila ur na razpolago na zaslonu za potrjevanje odsotnosti. 
 • Obračun uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejen izračun zneska uspešnosti, ostanka in prenos ostanka v naslednji obračun v primeru preseganja dvakratnika plače decembra preteklega leta (za obračune, ki ne vključujejo decembra -  v nasprotnem primeru se ostanek ne prenaša v naslednji obračun).
  • Urejeno neupoštevanje delovnih mest s črko A.
  • V preglednico so dodane prve črke v stolpcih z ocenami ter stolpca € (osnova za izračun) in izračunan znesek.
  • Na zaslon so dodana polja prenos ostanka, izplačana masa in ostanek
  • Urejeni nazivi ocen na izpisu obvestila.

Natisni