Knjiženje v naslednje leto

Prehod v novo leto je na modulu obvezen. Izvesti ga je potrebno najkasneje do 31.1. novega leta. Priporoča se prehod čim-prej v januarju, ko ste prejeli vse potrebne dokumente za knjiženje v tekoče, minulo leto. V programu lahko nemoteno poslujete v kolikor sledite naslednjim navodilom, ki vam omogočajo odprtje knjižnega obdobja v t.i. 13. obdobje.

Knjiženje v naslednje leto

Natisni