Ročna izbira ponudnika

Postopek izbire pa lahko zaključite tudi ročno. Izberete najugodnejšo ponudbo in pri podatkih o prejeti ponudbi v zavihku »Odločitveni parametri in izbira« označite, da je ponudba izbrana, ter vpišete datum in obrazložitev izbire.

S tem se bodo zaklenila polja na zavihku Prejete ponudbe in na zavihku gumb Izbira najugodnejšega ponudnike in gumb Izbira predmetov. Aktivirali se bodo izpisi na zavihku Izbira, izbrani ceniki se bodo prepisali v cenike predmetov naročanja (artiklov) z datumom Veljavnost predračuna od kot Datum začetka cenika in Veljavnost predračuna do kot Datum konca cenika.

 

Natisni