Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za konto zaloge

Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje »Pregled prometa po kontih« z letom za katero pregledujemo podatke.

Razvrščena je po šifri konta zaloge. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev: »Prejem«, »Prejem – nivelacija«, »Izdaja«, »Izdaja – nivelacija«, »Prenos – prejem«, »Prenos – izdaja«, in »Prenos – nivelacija«. V kolikor imamo vklopljeno opcijo razčlenitve proizvdne vrednosti prejema pa tudi »Prejem delež material«, »Prejem delež polizdelki«, »Prejem delež delo«, »Prejem delež stroji« in »Prejem delež kooperacija«

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni