Domači trg

Na zavihku Domači trg (Alt D) vpišemo konto, oziroma iz šifranta kontov izberemo konte kupcev, realizacije, popustov in rabatov, DDV, zaokroževanja računov, avansnih računov in avansa DDV, za knjiženje računov domačega trga (država iz naslova kupca-plačnika računa je enaka šifri domače države iz splošnih nastavitev). Vnos kontov je obvezen za vse kar želite, da se pripravi temeljnica.

Če pri izvozu ne obstaja konto, na kateri naj bi se postavka knjižila, se vknjižba ne tvori. V teh primerih prihaja do nepopolne/neusklajene temeljnice.

Priporočamo, da se naredi nastavitve kontov v vseh poljih, čeravno jih ne potrebujemo!

 

POMEMBNO!

Konto kupci mora biti odprt v šifrantu z oznako ''Stran knjiženja rač.''  Breme .

 

V primerih, kjer se prenos računov izvaja v datoteko za prejem računov v Enostavno knjigovodstvo ali Spremljanje plačil računov se ravno tako potrebne šifre odpre kot je prikazano na zgornjem kontu.

Natisni