Zavihek Trajnik

Na zavihku Trajnik (Alt+T) vnašamo besedilo, ki se bo izpisalo na koncu liste bremenitev TR, ki gre določeni banki.

·      Kratica namena – vpišemo kratico, ki se bo izpisovala na izpiskih poleg sklica kot namen bremenitve TR.

·      Ključ podjetja - vpišemo 6-mestni ključ podjetja, ki ga dobite ob sklenitvi pogodbe z banko. Če je ključ podjetja krajši, vpišite leve vodeče 0.

·      Kontrolna številka - vpišemo 1-mestno kontrolno številko.

·      Zaporedna številka ključa - vpišemo 3-mestno zaporedno številko ključa. Če je zaporedna številka ključa podjetja krajša, vpišite leve vodeče 0.

·      Dan nakazila – vpišemo 08, 18 ali 28.

 

Zapis bremenitev v datoteko po sistemu ZC zahteva, da je za banko na zavihku Bančni računi v polju Šifra zapisa banke za izvoz vnesen zapis 4. … Glej nadaljevanje v poglavju Zavihek Splošno – polje šifra banke in Partija.

Zapis bremenitev v datoteko za prenos na UJP.net: v tem primeru se združijo vsi zapisi direktnih bremenitev v eno datoteko ne glede na banko, pri kateri je trajnik odprt:

·      Dan nakazila – vpišemo 08, 18 ali 28.

·      Zapis bremenitev v datoteko po sistemu ZC zahteva, da je za banko na zavihku Bančni računi v polju Šifra zapisa banke za izvoz vnesen zapis 4. … Glej nadaljevanje v poglavju Zavihek Splošno – polje šifra banke in Partija.

·      DB preko UJP – vpišemo če pošiljamo direktnih bremenitev trajnikov preko UJP

·      Oznaka pošiljatelja PU v UJP – vpišemo šifro proračunskega uporabnika

·      Oznaka PU – vpišemo oznako proračunskega uporabnika (dobimo jo na UJP).

Natisni