Verzija 2021.05.002

Obračun plač zaposlenim

  • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
    • Odpravljena težava z brisanjem vpisanih ocen na nezaključenem obračunu.

Natisni