Povezava šifrantov strank in kontov za pripravo vknjižb obračuna oskrbe in zdravstva

Za uspešno knjiženje obračuna oskrbe moramo imeti urejene povezave med šiframi modula iCenter Sociala, zdravstvo in obračun in šiframi iCenter Dvostavnega knjigovodstva. 

Povezava šifrantov strank in kontov za pripravo vknjižb obračuna oskrbe in zdravstva 

Natisni