Verzija 2020.01.001 z dne 14.01.2020

  • Odpravljena težava pri obračunavanju odbitnega deleža v primeru trimesečnih zavezancev za DDV.
  • v vrste prometa smo dodali nastavitev, ki omogoča avtomatizacijo spremembe prodajnih cen na predprejemu ob spremembi nabavnih cen. Možne vrednosti so Vprašaj (dosedanji način), Ne (sprememba prodjanih cen se ne izvede) in Da 8sprememba prodajnih cen se izvede).
  • odpravljena težava, ko je pri vrstičnem vnosu predprejema ni blokiralo skladišč, ki so pod kontrolo WMS-a
  • odpravljena težava, ko preko okenskega vnosa vrstic predprejema ni upoštevalo varnostnega poolastila, ki preprečuje vnos fakturnih cen/vrednosti in popustov

Natisni