Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

  • Odpravljene težave pri prikazu količine prihoda na naročilih dobaviteljem za primere, ko je bilo več prevzemov in prevzeta količina višja od naročene.
  • Odpravljena težava pri pripravi osnutka naročila dobavitelja za uporabnike brez povezave na MSP.

Natisni