Polnjenje cenika z nabavnimi cenami

Program je namenjen masovnemu polnjenju cenikov v šifrantu artiklov z nabavnimi cenami iz programa MSP. Uporablja se predvsem za polnjenje »nabavnega cenika«, ki se uporablja v programu za fakturiranje FAK, za prikaze »razlike v ceni« med neto prodajnimi vrednostmi artiklov in vrednostmi artiklov po nabavnih cenah.

Najprej se odpre preglednica z aktivnimi tipi skladišč za izbor polnjenja cenika z nabavnimi cenami izbranega tipa skladišča.

Na preglednici izberemo tip skladišča, katerega nabavne cene želimo prenesti v cenik in izberemo gumb Izberi (Alt I). Odpre se nastavitveno okno Polnjenje cenika z nabavnimi cenami.

Vnesemo naslednje nastavitve:

Cenovno področje – vnesemo ali izberemo šifro cenovnega področja (cenika), v katerega želimo shraniti nabavne cene.

Leto – vnesemo leto prometa MSP, ki ga želimo upoštevati pri prenosu v cenik

Upoštevaj otvoritev – izberemo ali želimo pri prepisu v cenik upoštevati tudi podatke začetnega stanja. Običajno upoštevamo podatke začetnega stanja samo pri prvem letu.

Prejemi istega dne – izberemo, kako želimo prenesti podatke v cenik, če za isti dan obstaja več različnih nabavnih cen. Izbiramo lahko med naslednjima možnostma:

·    Zadnji prejem – zapiše zadnja nabavna cena za dan

·    Povprečje prejemov – zapiše se povprečna nabavna cena za dan

Način prenosa – izberemo način prenosa podatkov v cenik. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:

·    Dodajanje in popravljanje zapisov – neobstoječi zapisi se dodajo, obstoječi zapisi se spremenijo

·    Samo dodajanje zapisov – dodajo se neobstoječi zapisi

·    Prekrijemo obstoječe stanje – najprej se iz cenika pobrišejo obstoječi zapisi z datumom začetka veljavnosti znotraj izbranega leta in nato se dodajo podatki iz prometa MSP.

Po potrditvi se prične prepis nabavnih cen v cenik. Po uspešno zaključenem prepisu se prikaže sporočilo:

Natisni