Verzija 2021.02.001 z dne 01.02.2021

Plačilni promet

1. Plačilni nalogi - nov gumb Zamenjava računov:
Na preglednico je dodan nov gumb "Zamenjava računov", v katerem lahko delamo zamenjavo računov za označene in neoznačene naloge:

  • za nalogodajaca (pripravljeni nalogi po nalogodajalcu)
  • za prejemnika (pripravljeni nalogi po prejemniku)
  • za zaposlenega (pripravljeni nalogi po aktivnih zaposlenih)
  • na TRR dobavitelja, ki ima TRR pri isti banki kot je naša, če ga ima (nalogi po nalogodajalcu, pri katerih prejemnik nima na nalogu vpisane izbrane banke IZ, ima pa banko v svojem seznamu bank)

Zamenjava TRR se lahko dela:

  • izbrana trenutna banka na novo trenutno banko (1:1)
  • Izbranih več trenutnih bank na eno novo banko (N:1)
  • po oznaki banke (šifrant bank: SAOPBanke) - pri tem gre na prvo banko iz seznama z enako oznako. Za SI lokalizacijo so to 2 mestne oznake bank.

Izbor "iz računa" zajema vse račune, aktivne in neaktivne.
Izbor "na račun" zajema samo aktivne račune.
Osvežitev nalogov v preglednici se izvede po vsakem izboru ali spremembi.
V preglednici so takoj po vstopu v okno prikazani plačilni nalogi, ki imajo osnovni filter na status "Označeni" in "Zamenjava računa nalogodajalca".
V preglednici so modro obarvani nalogi z računi za zamenjavo, ki so glede na izbran postopek trenutno na nalogu in ki bodo zamenjani.
Zeleno so obarvani računi na katere se bo zamenjava izvedla.
Če je v koloni Na račun podatek prazen, to pomeni, da ali stranka nima odprtega računa na izbrani banki ali nalog ne ustreza pogoju zamenjave računa.
Iz zamenjave so izločeni tudi vsi tuji računi.
Na preglednici je vidna tudi kolona Aktiven, označeno pomeni, da je "iz računa" aktiven, neoznačeno pa, da je  neaktiven. V tem primeru se cela vrstica obarva rdeče.
Ob potrditvi gumba Zamenjaj se spremembe zapišejo v novo tabelo PPRacuniZamenjava kot arhiv sprememb. 

2. Plačilni nalogi: BIC/SWIFT

Na PP nalogu je polje BIC/SWIFT banke, ki se prepiše iz podatkov transakcijskega računa stranke nalogodajalca in prejemnika.
Polje se samo prikaže iz TRR, ni za vnos.
Koda namena se prebere iz izvora (Prejeti računi - novi), sprememba TRR ne spremeni Kode namena.

3. Plačilni nalogi - gumb Brisanje nalogov:

Na okno za brisanje nalogov je dodana možnost brisanja neoznačenih nalogov, ki imajo definiran Tip naloga

 

Natisni