Popravljanje količin DN

Pripomoček je namenjen spremembi podatka o »knjiženi« količini izdelka delovnega naloga. Sprememba se izvede le na delovnem nalogu, posledic v materialnem skladiščnem poslovanju (zaloga) ni!

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Popravljanje količn DN – prepovedano«.

 

Po zagonu pripomočka se odpre pogovorno okno v katerem določimo za kateri nalog bomo izvedli popravek količin:

  • Leto DN od do – izberemo letnico delovnega naloga.
  • Knjiga DN– izberemo knjigo delovnega naloga.
  • Številka DN – izberemo številko delovnega naloga.
  • Količina – vnesemo količino na katero želimo popraviti »Knjiženo količino« izdelka na nalogu.

 

Popravek izvedemo preko ukaza »Potrdi«.

 

Po izvedeni spremembi nas program o tem obvesti. Na delovnem nalogu je sprememba zabeležen v posebnem »dnevniku«, ki je dostopen preko gumba »Spremembe« v glavi delovnega naloga.

Natisni