Obračunaj vse

Gumb  izvede avtomatski obračun zneskov za vse zaposlene. Najprej se obračunajo plače zaposlenih po kolektivni pogodbi. S tem se preračunajo formule in vsi obračunski podatki za zaposlene tega obračuna.  Avtomatsko se obračunajo tudi izplačila, ki se izračunavajo na osnovi seštevkov enot ali zneskov drugih vrst izplačil ter vse vrste obračuna, ki imajo v sistemu obračuna potrjeno oznako 'Vedno v obračunu.'  Med izvajanjem avtomatskega obračuna se na ekranu prikazuje trenutno stanje obračuna in predvideni čas do zaključka obračuna za vse zaposlene. Z gumbom Prekini lahko zaključimo obdelavo, pri tem nam program pokaže število zaposlenih, ki jim je bil izveden ta obračun.

Natisni