Uvoz računov iz besedilne datoteke

Znotraj okna določimo:

·      Prenesi iz mape – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o računih. V izbrani mapi mora obstajati datoteka z imenom fak-rac.w-1. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Označimo lahko ali se kopija uvoženih podatkov shrani  ali ne . V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno.

·      Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero bomo kopije uvoženih podatkov shranjevali. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Datum dokumenta – vpišemo oziroma izberemo datum računa. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa. Predlaga se tekoči datum. Oznaka  - vedno privzemi pomeni, da vzame datum računa iz vnosnega ekrana, oznaka   - prazno pomeni, da vzame datum iz zapisa v datoteki za uvoz.

·      Zapade – vpišemo oziroma izberemo datum zapadlosti. Predlaga se tekoči datum. Oznaka  - vedno privzemi pomeni, da vzame zapadlost iz vnosnega ekrana, oznaka   - prazno pomeni, da vzame zapadlost iz zapisa v datoteki za uvoz.

·      Stroškovno mesto - vpišemo stroškovno mesto oziroma ga poiščemo v šifrantu Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Oznaka  - vedno privzemi pomeni, da vzame stroškovno mesto iz vnosnega ekrana, oznaka   - prazno pomeni, da vzame stroškovno mesto iz zapisa v datoteki za uvoz. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Stroškovni nosilec - vpišemo stroškovni nosilec oziroma ga poiščemo v šifrantu Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Oznaka  - vedno privzemi pomeni, da vzame stroškovni nosilec iz vnosnega ekrana, oznaka   - prazno pomeni, da vzame stroškovni nosilec iz zapisa v datoteki za uvoz. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Delovni nalog - vpišemo poljuben tekst (malih črk ni možno vnašati). Oznaka  - vedno privzemi pomeni, da vzame oznako delovnega naloga iz vnosnega ekrana, oznaka   - prazno pomeni, da vzame oznako delovnega naloga iz zapisa v datoteki za uvoz. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Referent – vpišemo šifro prodajnega referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Oznaka  - vedno privzemi pomeni, da vzame referenta iz vnosnega ekrana, oznaka   - prazno pomeni, da vzame referenta iz zapisa v datoteki za uvoz. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

·      Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Oznaka  - vedno privzemi pomeni, da vzame analitiko iz vnosnega ekrana, oznaka   - prazno pomeni, da vzame analitiko iz zapisa v datoteki za uvoz. Če je tako določeno v šifrantu knjig dokumentov, je vnos podatka obvezen.

Natisni