Preglednica Starostna obdobja

Meni je aktiven samo v primeru kode programa za vrtec. Šifrant Starostna obdobja hrani seznam vseh starostnih obdobij. Prikažemo ga v oknu Starostna obdobja, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo podmeni Starostna obdobja. Preglednica je razvrščena po šifri starostnega obdobja naraščajoče.

Natisni