Popravljanje v registru

 

Pomembno:  Obdelava spreminja podatke, zato pred obdelavo priporočamo arhiviranje baze trenutnega uporabnika.

Namen programa: Popravljanje tipa, ali amortizacija in amortizacijske stopnje v registru.

Naštete podatke spremenimo v od do vnesenega konta in od do vnesene amortizacijske skupine. Če ostanejo od do prazna polja pomeni, da želimo spremembe na vseh osnovnih sredstvih.

Natisni