Tiskanje šifranta Nahajališč

Kliknemo na ikono za Tiskanje  in odpre se nam naslednje okno:

·      Šifra nahajališča od …do: vpišemo ali izberemo od do katerega nahajališča želimo izpisovati šifrant nahajališč.

·      Delni naziv nahajališča: vpišemo lahko samo del naziva nahajališč, ki jih želimo izpisati.

·      Tiskam opombe: označeno s kljukico pomeni, da bodo opombe na izpisu vidne.

·      Razvrščanje: nahajališča so lahko razvrščena Po šifri ali Po nazivu.

·      Opis liste: vnesemo lahko poljuben tekst, ki se nam izpiše v glavi izpisa. Vnos besedila ni obvezen. Vedno se predlaga zadnje vneseni zapis.

Natisni