Verzija 2019.10.001 z dne 02.08.2019

 • Odpravljena napaka v primeru naknadnega obračuna za neaktivnega zaposlenega, ki nima izbranega obračuna plač.
 • Omogočeni gumbi za shranjevanje neto zneskov za izbrane zaposlene, brisanje vseh shranjenih neto zneskov ter brisanje shranjenih neto zneskov za posameznega zaposlenega.
 • Onemogočeno spreminjanje zneska bruto v primeru popravljanje vrstice vpisane s preračunom neto na bruto oziroma v primeru shranjenih neto zneskov.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno upoštevanje urnika zaposlenega pri pripravi predlog (določanje sobote kod delovnega dne in števila ur od ponedeljka do petka, oziroma ob sobotah).
  • Urejeno upoštevanje urnika zaposlenega pri izračunu nadur.
  • Urejeno upoštevanje urnika zaposlenega pri dodajanju ur do polnega delovnega časa.
 • Odpravljena napaka pri potrjevanju odsotnosti zaradi koriščenja ur
 • Odpravljena napaka pri preverjanju neposrednih vrstic - znesek odtegljaja 0 se ne javlja več kot napaka
 • Obračunski listi JS: pravilen prikaz izplačila, ko je izplačilo enako 0 oz. negativno

Natisni