verzija 2017.02.002

• Izpisi in pregledi – Bilance - Izkazi - gumb AJPES
Urejen izvoz v XML datoteko.

Natisni