Sprememba cen v obstoječih vrsticah prejema

Cene v obstoječih vrsticah  prejema se lahko spremenijo zaradi spremembe podatkov, ki vplivajo na izračun nabavne cene. To so naslednji podatki: znesek računa, tečaj, rabat, faktor v tuji/domači denarni enoti. V naštetih primerih, se odpre okno z naslednjim opozorilom »Zaradi spremembe podatkov izračuna so se spremenile nabavne cene! Spremenim tudi prodajne/maloprodajne cene?«. Privzeti odgovor je »Ne«.

V primeru, da je bil prejem že knjižen, se ob spremembi nabavnih cen prodajne in maloprodajne cene ne spreminjajo.

Natisni