Verzija 2019.03.001 z dne 15.2.2019

  • Preprečeno kopiranje med knjigami, ko je aktivno polje 'Spremeni predznak količinam' in ko velja, da izbrana knjiga IZ nima DPRja, knjiga V pa ga ima. Odpre se pojavno okno z opozorilom, kjer se uporabnik odloči ali želi nadaljevati oz. prekiniti postopek.
  • Knjigi izdanih računov dodeljen poseben status, s pomočjo katerega je mogoče izločiti knjige z neaktivnim statusom, tako se pri izbiri vrste knjig izognemo takim, ki jih več ne uporabljamo.
  • Pri pripravi izdaj v materialno-skladiščnem poslovanju iz računov smo uvedli kontrolo, da se dokument izdaje tvori samo, če obstaja vsaj ena vrstica na predvideni izdaji iz skladišča.
  • Odpravljena težava ko pri pregledu prodaj s tipko F9 ni upoštevalo filtra na kupca - prejemnika.
  • Na funkciji izstavitve je dodana možnost izpisa kopije pdf računa za račune, ki niso predmet davnega potrjevanja računov. Funkcija je vezana na varnostni sistem.

Natisni