Verzija 2017.15.003

  • Omogočeni novi vrsti dohodka: 1021 Vajeniška nagrada in 1022 Prispevek PIZ po 1. alineji 3. odstavka 20. čl. ZPIZ-2 (vajeništvo in obvezna praksa)
  • Dopolnjena priprava obrazca REK-1a

Natisni