Prilivi in odlivi

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Ostali izpisi / Prilivi in odlivi. Ko pridemo v meni se nam odpre spodnje okno:

 

·      Leto - predlaga se nam leto iz nastavitev. V primeru, da bi želeli pregledovati podatke za nazaj, bi vpisali leto za katerega želimo izpis.

·      Datum zapadlosti od .. do – vnesemo  datum zapadlosti od .. do za katerega želimo izpis prilivov in odlivov. Če želimo izpis na dan vnesemo isti datum v obe polji. Program predlaga v obeh poljih sistemski datum, kar pomeni prikaz prilivov in odlivov za tekoči datum.

·      Konto prilivov od .. do – vnesemo konto prilivov, običajno je to konto terjatev do kupcev.

·      Konto odlivov od .. do – vnesemo konte odlivov, običajno so to konti obveznosti dobaviteljev in ostale obveznosti.

·      Vrsta izpisa – na razpolago imamo izpis Po strankah, Po datumih in strankah in Po datumih

 

S klikom na Gumb Tiskaj  se nam odpre okno, kjer lahko izbiramo med dvema vrstama izpisa. Prilivi in odlivi – varianta 1, ter izpis Prilivi in odlivi – varianta 2, kjer sta poleg podatka o saldu na kontih priliva in odliva dodana podatka  Skupaj fakturirano in Plačano –.

 

 

 

 

 

 

Primer izpisa: Plan prilivov in odlivov po strankah – varianta 1

 

 

Primer izpisa: Plan prilivov in odlivov sortiran po datumih in strankah – varianta 1

 

Primer izpisa: Plan prilivov in odlivov po strankah – varianta 2

 

Primer izpisa: Plan prilivov in odlivov sortiran po datumih in strankah – varianta 2

Natisni