Uvoz tečajnih list iz spletnega naslova

V  glavnem meniju izberemo Šifranti – Ostali šifranti – Tečajne liste, izberemo tečajno listo, ter z gumbom Tečaji
odpremo tabelo s tečaji.

Uvoz tečajnih list

Natisni