Verzija 2017.14.000 z dne 01.12.2017

 • Obračun
  • Urejen prenos iz posrednega v neposredni vnos v določenih situacijah z negativnimi zneski vrstic.
  • Odpravljena težava z zaokroževanjem zneskov obračunskih vrstic.
  • Odpravljena težava zaradi katere je v nekaterih primerih prihajalo do počasnega izvajanja obračuna
 • Obračunski list
  • Urejen podatek strošek plače na obračunskem listu za avtorski honorar.
 • Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • Dopolnjena priprava podatka datum pristopa v datoteki VIRPN2.DAT. Namesto datuma vpisanega v nastavitve programa, se bo upošteval datum vpisan na zaposlenemu.
 • Evidenca prisotnosti
  • Preglednica je dopolnjena s podatki: stroškovno mesto, stroškovni nosilec, dodatne analitike in organizacijska enota
 • Nastavitve program
  • Omogočen vnos več družb za obračun prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

Natisni