Verzija 2020.01.003 z dne 30.01.2020

  • Omogočeno je povezovanje že odprtih osnovnih sredstev z obstoječim amortizacijskim načrtom obveznosti iz najema.
  • Omogočeno je označevanje na osnovnem sredstvu, da je sredstvo v najemu, kljub temu da se ne uporablja amortizacijski načrt obveznosti iz najema, iz iCentra.

Natisni