Navaden račun z upoštevanjem avansnega računa

Pri vnosu navadnega računa, na katerem je odštet prejet avans (račun po avansnem računu), moramo izpolniti celotno tabelo. Najprej določimo osnove in davke za celoten znesek računa, v zgornjem delu okna, ki je označen z RAČUN, nato izpolnimo še spodnji del okna, ki je označen z AVANS, kjer upoštevamo podatke o avansu. V tem primeru moramo podatke o avansu vnašati s predznakom minus (-).

Ko je izpolnjen zavihek Davki, se nam aktivira polje Priprava za DDV in lahko prenesemo račun v davčno knjigo.

 

Natisni