Glavni menu

Ob zagonu poljubnega programa SAOP, ki deluje v okolju Windows, se najprej odpre glavno programsko okno, ki ga vidimo na spodnji sliki.

Glavno programsko okno je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in podmenijev, ki so razporejeni v njih.

  • Računi in plačila – vnos računov ročno ali z uvozom iz drugih SAOP programov ter plačil računov ali avtomatično iz Zbirnega centra, trajnih nalogov in APP.
  • Šifranti  – odpremo šifrant Strank, šifrant Vrst računov, šifrantVrst plačil, ter šifrant Obdobij.
  • Pripomočki – možnost usklajevanja plačil, otvoritev leta, odklepanje tabel, brisanje neusklajenih plačil iz ZC in brisanje preteklih poslovnih let.
  • Izpisi in pregledi – možnost izpisovanja računov in plačil, odprtih postavk, opominov, zbirov po strankah, dnevnika plačil, kartice strank, pregled računov iz OST ter pregledovanja podatkov na hiter način preko preglednice s pomočjo drevesnih pregledov.
  • Nastavitve programa
  • Zapri – s tem ukazom zapustimo program.

 

Po prvem aktiviranju program preveri, ali sta v Nastavitvah programa vnesena podateka: Šifra stranke uporabnika in Poslovno leto. Če kateri od teh podatekov ni izpolnjen, se avtomatično odpre okno za vnos nastavitvenih podatkov.

Če smo uporabljali starejše verzije programa, kjer računi še niso bili razporejeni v obdobja in poslovna leta, se ob prvem aktiviranju novejše verzije programa, potem, ko smo že vnesli Poslovno leto in napolnili šifrant Obdobja, odpre okno Priprava podatkov. Le-ta glede na datume računov in plačil, poslovnega leta iz nastavitev in datumskih meja v obdobijih, porazdeli račune v ustrezna obdobja in izbrano poslovno leto.

Priporočamo, da najprej izpolnite Nastavitve, nato pa še šifrante Obdobja, Vrste računov in Vrste plačil.

Natisni