Razdelek: Podatki izplačevalca

Naziv APP – vpišemo enoto APP.

Kraj izplačila – podatek se izpiše na obračunskih listih.

Obračunal – podatek se izpiše na obračunskih listih in rekapitulaciji obračuna.

Telefonska številka – kontaktne osebe za izpolnjevanje obrazcev

Odgovorna oseba – podatek se izpiše na rekapitulaciji za Zavod za zaposlovanje, rekapitulaciji obračuna in na obračunskih listih.

Natisni