Verzija 2017.01.000

 • V pripomočku Polnjenje minimalne zaloge je pri prikazu odprtih naročil dobaviteljem odpravljena težava, ko je prikazalo kot nedobavljeno količino tudi nedobavljeno količino na že zaključenih naročilih dobaviteljem.
 • Pri knjiženju inventure je v nekaterih primerih kontrola zalog napačno javljala neustreznost zalog. Ta težava je s to verzijo odpravljena.
 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Izvoz odkupov v knjigovodstvo
    • Knjiženje odkupov je urejeno za knjiženje v nov modul DDVn tudi za RS lokalizacijo. Glavna razlika v RS lokalizaciji je, da se odkupi za pavšaliste knjižijo v posebno knjigo »Prejeti računi – odkupi«, odkupi od davčnih zavezancev pa v knjigo »Prejeti računi«. 

Natisni