Splošno

Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke priprave inventure.

Datum – predlaga se datum priprave podatkov za inventurno listo, lahko pa ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Opomba – vpišemo poljuben tekst.

V spodnjem delu so prikazani podatki, na podlagi katerih je bila inventurna lista pripravljena. Spreminjanje oziroma popravljanje na tem mestu ni možno.

S klikom na gumb  - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o inventuri z oznako leta za katero pripravljamo inventuro, številko inventure in datumom inventure. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki inventure. Na tak način lahko pregledujemo podatke o  inventuri brez da bi jo bilo potrebno natisniti.

S klikom na gumb  - Rezultat (Alt R) se odpre okno z rezultatom inventure. V preglednici se prikažejo podatki o vseh artiklih, ki jih vsebuje popisna lista.

Natisni