Izvršbe – preknjiževanje terjatev v izvršbi

Pri preknjiževanju terjatev v izvršbi je pomembno da imamo v nastavitvah izvršb na zavihku konti za izvršbo pravilno vpisane konte.

 

 

·      Leto – ponudi se leto iz preglednice izvršb.

·      Datum izvršbe od .. do  – vpišemo datum, za katere želimo preknjižiti terjatve v izvršbi.

·      Datum izstavitve od .. do  – vpišemo datum, za katere želimo preknjižiti terjatve v izvršbi.

 

Nastavitev knjiženja:

·      Datum preknjižbe – vpišemo datum na katerega bodo preknjižene terjatve v izvršbi.

·      Temeljnica – izberemo poljubno temeljnico.

·      Dogodek – izberemo dogodek, vrsta dogodka na bo R = račun.

 

S klikom na gumb Potrdi, se nam v posrednem knjiženju pripravi temeljnica preknjiženih terjatev. Vknjižbe se pripravijo na podlagi kontov, ki smo jih vnesli v Nastavitvah / Izvršba / Konti za izvršbo. Vknjižbe pregledamo ter poknjižimo naprej. Na podlagi datumske omejitve nam program preknjiži terjatve v izvršbi le za izstavljene izvršbe – rdeče obarvane vrstice.

 

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

Natisni