Poročanje Intrastat - odpreme

Poročanje o odpremah za namene Intrastata dela na osnovi računov, ki so označeni, da se uporabljajo pri poročanju za Intrastat.

Najprej se odpre okno z nastavitvami za pripravo poročila o odpremah blaga za Intrastat.

Iz preglednice predprejemov se prenese Leto poročanja za pripravo poročila. Pred zagonom vnesemo naslednje nastavitve:

·      Mesec in leto poročanja – vpišemo oziroma izberemo mesec predračunov za pripravo poročila. Predlaga se mesec iz tekočega datuma.

·      Poročevalska enota nad posebnim pragom – izberemo ali želimo poročilo v obliki za poročevalsko enoto nad posebnim pragom. Podatek izberejo samo poročevalci, ki so presegli poseben prag za poročanje.

·      Poročanje preko spletnega obrazca – možnost poročanja preko datoteke, ki se uvozi potem preko internetne strani SURSa.

·      Nivo poročanja – izberemo na katerem nivoju blaga želimo poročati podatke o blagu. Izberemo lahko poročanje na nivoju Tarifne oznake ali Šifre blaga.

·      Privzeta vrsta posla – vpišemo ali izberemo šifro vrste posla, ki bo privzeta vrsta posla za predprejeme, ki nimajo izpolnjene vrste posla.

·      Privzeti pogoji dobave – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave, ki bodo privzeti pogoji dobave za račune, ki nimajo izpolnjenih pogojev dobave. Izpolnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom.

·      Privzeta lega kraja – vpišemo ali izberemo šifro lege kraja, ki bo privzeta za račune, ki nimajo izpolnjene lege kraja. Izpolnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom.

·      Privzeta vrsta transporta – vpišemo ali izberemo šifro vrste transporta, ki bo privzeta vrsta transporta za račune, ki nimajo izpolnjene vrste transporta. Izpolnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom.

·      Področje – vpišemo mapo, v katero se bo odložila datoteka z izvoženimi podatki. Vnos podatka je obvezen.

·      Naziv liste – vpišemo naziv liste, ki se tiska v glavi tiskanega poročila.

 

Z izborom gumba  (Potrdi, Alt + P) zaženemo pripravo podatkov za poročanje Intrastat – odpreme.

Z izborom gumba  (Zapri, Alt + Z) zaključimo s pripravo poročila in se vrnemo v preglednico računov.

Odpre se preglednica s podatki za poročanje odprem Intrastat.

Če želimo videti podatke, iz katerih so bili pripravljeni podatki posamezne vrstice, lahko vidimo podrobnosti s pomočjo dvoklika ali tipke Enter na vrstici, katere podrobnosti želimo videti.

 

Natisni