Verzija 2018.13.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; na izpis »Pregled delovnih nalogov« je dodana možnost izbire združenega pregleda po povezani šifri. V kolikor je izbrana taka opcija pregleda delovnih nalogov, se delovni nalogi, ki so »združeni« (enaka povezana šifra artikla na izdelkih ter enako naročilo) v pregledu pojavijo enkrat samkrat s sešteto količino izdelkov in nanizanimi številkami združenih delovnih nalogov.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na funkcijo »prenos na povezano »smo dodali še možnost prenosa opozorila delovnega naloga.
  • Knjiženje – kooperacija; odpravljena napaka, ko se pri vnosu novega dokumenta (izdaja, prejem) v podatkovne tabele ni vpisalo ime vnašalca in čas vnosa.
  • Šifranti – tehnološki postopki; odpravljene težave prikazovanja in kontrole stranke kooperanta na operacijah tehnološkega postopka v primeru uporabe »navzkrižnih« šifrantov.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izbirne podatke priprave izpisa dodana opcija razvrščanja (privzeto po šifri materiala, dodatna opcija po poreklu). Opcija je pomembna samo za tiskanje (nima vplivana prikaz podatkov v preglednico).
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; na nastavitveni vnosni formi funkcije razpisa delovnih nalogov za manjkajoče proizvodne sestavine, se je dodala opcija samodejnega dodeljevanja serijskih številk delovnih nalogov, ki nastanejo skozi to funkcijo.
  • Pri namestitvi iCentra se sedaj na bazi namesti tudi manjkajoča funkcija za povezavo med naročili kupcev in delovnimi nalogi VRP (težave pri tiskanju nalepk).

Natisni