Verzija 2021.06.001 z dne 26.04.2021

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

  • V kolikor vnašamo podatke za devizne konte, se šifra denarne enote predlaga iz nastavitve šifre stranke, ki jo vpisujemo.
  • Ob knjiženju zapisov v modul DDV preko posrednega knjiženja urejena povezava med zapisi davka in knjižbami davka.

 

Dnevne obdelave - Opominjanje

Pri pripravi opominov dodana možnost poljubnega poimenovanja predpone priponke. Namesto "Opomin", lahko sedaj sami v nastavitvah dvostavnega modula na zavihku Opominjanja določimo predpono imena priponke.

Šifranti - Šifranti DK - Konti

V pregledu kontnega plana desno zgoraj dodana možnost pregledovanja kontnih planov za pretekla obračunska leta.

Šifranti - Šifranti DK - Temeljnice

Umaknjena vidnost sistemskega polja ponovljiva temeljnica, da ne moti uporabnikov, saj polje ni bilo nastavljivo.

Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS

Urejen izračun novega salda. Dodan podatek o zapadlosti in ustrezno prilagojeno polnjenje podatkov v datoteko XML.

Pripomočki - Zamenjava Kontov

Dodano avtomatsko predlaganje številke šifranta za stare konte.

 

Natisni