Priprava opominov

Na osnovi nastavitvenih podatkov se iz zapadlih neplačanih terjatev tvorijo novi opomini. V zapis vsake opominjane postavke  se zapiše v kateri stopnji je opominjana in datum opominjana.

·      Leto – ponudi se poslovno leto iz preglednice opominov.

·      Datum opomina – izberemo datum, na katerega želimo pripraviti opomine.

 

Izbira za DK: – ko imamo  urejene nastavitve  za pripravo opominov iz podatkov DK  ali Izbira za SPR: – ko imamo urejeno povezavo na SPR:

·      Letnica obr. leta  - predlaga se poslovno leto iz nastavitev DK.

·      Do obdobja – izberemo obdobje do vključno katerega bomo pripravljali opomine za neplačane terjatve.

·      Od .. do datuma računa – program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum dokumenta, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do. V kolikor želimo opominjati vse odprte terjatve pustimo sistemski datum, ki nam ga predlaga računalnik.

·      Od .. do datuma opravljanja – program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum opravljanja storitve, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do. V kolikor želimo opominjati vse odprte terjatve pustimo sistemski datum, ki nam ga predlaga računalnik.

·      Od .. do datuma zapadlosti – program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum zapadlosti, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do. V kolikor želimo opominjati vse odprte terjatve, ki so zapadle, pustimo sistemski datum, ki nam ga predlaga računalnik.

·      Stranka od .. do – izberemo stranke za katere želimo pripraviti opomine.

·      Status – izbiramo med Vse, Pravne osebe ali Fizične osebe.

·      SM od .. do – izberemo SM za katerega želimo pripraviti opomine.

·      SN od .. do – izberemo SN za katerega želimo pripraviti opomine.

·      Šifra Referenta od .. do – izberemo referenta za katerega želimo pripraviti opomine.

·      Nalog od .. do – izberemo nalog za katerega želimo pripraviti opomine.

·      Analitike od .. do – izbira je aktivna, ko pripravljamo opomine iz SPR.

·      Datum obresti od .. do – vpišemo datumske meje za obresti, ki smo jih predhodno obračunali v modulu Obračun obresti in se prištejejo skupni terjatvi, ki jo opominjamo.

 

Ko vnesemo kriterije pritisnemo na gumb Potrdi. Program nam pripravi podatke, ter izpiše nastavitvene podatke opominjanja.

 

Ko izpis zapremo smo ponovno na nastavitvenih podatkih za pripravo opominov. Z gumbom Opusti se vrnemo na razpredelnico opominov, kjer nadaljujemo s pregledovanjem in izstavljanjem opominov.

Natisni