Evidenčni konti

Evidenčni konto prihodka ali odhodka mora biti enake vrste kot je reden konto prihodka ali odhodka, na katerega se evidenčni konto veže. Izbiramo lahko med naslednjimi vrstami konta: glavna knjiga, stroškovno, kupci in dobavitelji. Konto moramo označiti da je Evidenčni konto, s tem da polje evidenčni konto označimo s kljukico.

Natisni