verzija 2017.12.000 z dne 29.09.2017

Prejeti računi

- v primeru odpiranje slike prejetega računa se v eRegistrator ustrezno zapiše revizijska sled

- urejeno je kopiranje računa tako, da se kopira tudi podatek o banki (naziv, trr) ter potrjevanju (referent, skrbnik dokumenta, skupina potrjevalcev) ter ne kopira podatek o plačilu in zavrnitvi

- zavihek Kniženje - uredi se priprava razmejitev tako, da se upoštevajo tudi dodatne analitike

- zavihek Prejemi - v preglednico za dodajanje zapisov je dodano polje stroškovni nosilec, šifra odvisnega stroška in naziv odvisnega stroška

Natisni