Zavihek Vrtci

Ta zavihek vidimo samo v primeru, da smo program kupili s kodo V (vrtci). Na zavihku Vrtci (Alt+V) vnašamo nastavitvene podatke potrebne za obračun oskrbe v vrtcih. Program predlaga najpogosteje uporabljen obračun oskrbnine, kar pa lahko spremenimo.

Režija:

·      Obračun – izberemo eno izmed možnosti pri izračunu oskrbe: režija se obračuna ali se ne obračuna.

·      Prehrana - izberemo eno izmed možnosti: pri izračunu režije se prehrana ne odbije, upošteva se prehrana na dan ali pa prehrana na mesec.

·      Faktor – pri izračunu režije lahko uporabimo tudi dodaten faktor ali pa ne.

Prehrana:

·      Obračun – pri izračunu oskrbe se prehrana obračuna ali pa ne.

·      Dni – v primeru, da pri izračunu oskrbe upoštevamo tudi prehrano, se znesek za prehrano obračuna iz: dni vpisa, dni prisotnosti ali pa iz razlike med dnevi programa in dnevi odsotnosti.

Doplačilo občine:

·      Prehrana odsotnost – izberemo ali se obračunava, se ne obračunava in se prišteje.

·      Prehrana - izberemo med Osnova in Razlika do polne cene.

Prisotnost:

·      Osnova –  izberemo eno izmed možnosti: Režija + prehrana, Režija, Prehrana ali Prispevek staršev.

·      Faktor – pri izračunu prisotnost se faktor uporabi ali pa se ne uporabi.

Odsoten:

·      Obračun – določimo, ali se odsotnost obračuna ali ne. Če se odsotnost obračuna, določimo v šifranti Osnove za odsotnost še način obračuna odsotnosti (glej Preglednica Osnove za odsotnost).

Oskrba:

·      Odsoten – določimo, ali se odsotnost pri izračunu oskrbe odšteje, prišteje ali se ne upošteva.

·      Režija – pri izračunu oskrbe se režija obračuna ali pa ne.

 

Končnica računa:

·      Izpis Režija, Prehrana – polje je aktivno v primeru licence programa za vrtec. Če polje potrdimo, se bosta v končnici računa izpisovala podatka o znesku režije in znesku prehrane. Ta informacija zasede prvo vrstico končnice na računu oz. UPN. Če uporabljate kodo za poračune oskrbnine in medmesečne spremembe oskrbnine, potem vam svetujem, da polja ne obkljukate in da raje pri zaključku obračuna obkljukate polje Drugačno besedilo. V tem primeru bo račun tak, da bo pri storitvah vezanih na oskrbo v vrtcu prikazan datum, od katerega dalje velja obračunana oskrba, medmesečna sprememba ali poračun in pred zneskom Za plačilo bo ta znesek razdeljen na znesek Hrana in Režija, prikazano bo število Dni prisoten.

·      Izpis ekonomske cene programa – to polje je aktivno v primeru licence programa za vrtec z ekonomsko ceno, ki omogoča vnos ekonomske cene (»VE«). V primeru, da polje potrdimo, se bosta v končnici računa izpisovala podatka o ekonomski ceni programa in dodatnem doplačilu občine kot razliki med ekonomsko ceno programa in ceno programa za starše.

 

·      Šifra storitve za oskrbo – oskrba je posebna storitev, saj je zanjo potreben poseben izračun v sklopu programa OST. Podatek izpolnijo samo tisti, ki uporabljajo program OST za obračun oskrbe v vrtcih. Na tem mestu jo poiščemo v šifrantu storitve.

·      Šifra doplačnika ministrstva – vnesemo šifro ministrstva (iz šifranta strank), ki doplača vrtec namesto staršev – Sofinanciranje plačila staršev.

·      Šifra koledarja za vrtec – če je polje izpolnjeno, je mogoče voditi za otroke v vrtcu zgodovino in možen je vnos datumske odsotnosti. Polje je aktivno samo, če imate ustrezno kodo za poračune oskrbnine in medmesečne spremembe oskrbnine.

 

Prvič, ko vnesete Šifro koledarja za vrtec in imate že vnesene otroke v šifrantu Otroci, potem se za te otroke po kliku na Potrdi vrši prepis nekaterih osnovnih podatkov v zgodovino otroka. Program vas bo vprašal, od katerega datuma dalje naj se vrši prepis. Predlagam, da vnesete datum, od katerega boste naredili prvi naslednji obračuna (datum opravljanja storitve od).

Opozorilo v primeru, da brišete podatek Šifra koledarja za vrtec, vas program opozori:

·      Dni vpisan = dejansko število delovnih dni: Če je polje obkljukano, potem program pri pripravi obračuna upošteva število delovnih dni v obdobju opravljanja storitve od do. Če polje ni obkljukano, potem program pri pripravi obračuna kot dni vpisan jemlje število dni programa. Program predlaga, da se upošteva dejansko število delovnih dni.

·      Šifra storitve za medmesečne spremembe: izberemo storitev, ki se bo prikazovala na računu v primeru, da bo šlo za medmesečno spremembo, npr. medmesečne spremembe plačilnega razreda, občine ali programa.

·      Šifra storitve za poračun oskrbe: izberemo storitev, ki se bo prikazovala na računu v primeru, da bo šlo za poračun oskrbe.

Natisni