Pregled dokumentov

Omogoča pregledovanje podatkov na ravni dokumenta. Sam pregled je možen po nabavni ali maloprodajni ceni in to ločeno po prejemih ali izdajah. Poleg vrednosti posameznega dokumenta se izpiše tudi podatek nivelacije, če je na dokumentu prišlo do spremembe cen.

Najprej se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za izpis.

 • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Tip prometa – izbor prejemov ali izdaj.
 • Tip izračuna – izberemo po katerih cenah se izračunajo prikazi.
 • Vrsta prometa, Številka, Datum, Stranka … - standarni izbori nastavitve izpisa.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Na desni strani določimo tudi naslednje:

 • Upoštevaj otvoritev – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne .
 • Prikaz dokumentov – izberemo ali se posamezni dokumenti prikazujejo , ali se ne .
 • Prikaz strank – izberemo ali se izpisujejo tudi podatki strank , ali se ne .
 • Zbir po vrstah prometa – izberemo če želimo na koncu zbrane podatke po vrstah prometa , ali ne .
 • Samo skladiščno blago – izberemo če želimo izločiti prikaz neskladiščnih artiklov, t.j. artiklov za katere ni možno izvajati prejemov, kot so storitve, avansi,.. , ali pa se izpišejo vsi tipi artiklov  .

Natisni