Verzija 2017.08.000 z dne 16.6.2017

  • Omogočeno združeno tiskanje obračunskega lista za izbrano obdobje.

Natisni