Priprava Izvršb iz modula Spremljanje plačil računov

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine se na predpisanem obrazcu lahko vloži v elektronski obliki z uvozom podatkov iz datoteke. Program SAOP Dvostavno knjigovodstvo omogoča pripravo datoteke po strukturi, ki jo predpisuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Datoteko pripravimo v programu SAOP Dvostavno knjigovodstvo, jo shranimo na želeno področje in jo nato uvozimo na portal Sodišča.

Več na spodnji povezavi:

Priprava Izvršb iz modula Spremljanje plačil računov.pdf

Natisni