Sledenje serije artikla

Izpis omogoča sledenje do desetih nivojev sestava serije artikla oziroma vgradnje serije artikla. Pri sledenju serije artikla se obdelujejo samo prejemi in izdaje, ki imajo izpolnjeno serijo in delovni nalog. Povezovalni podatek med različnimi nivoji je številka delovnega naloga.

Najprej se odpre okno Sledenje serije, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča katerega promet želimo obdelati.

Tip prikaza - vpišemo oziroma izberemo tip prikaza podatkov. Možni so naslednji tipi prikaza: sestav, vgradnja in končna vgradnja serije artikla.

Artikel - vpišemo oziroma izberemo šifro artikla katerega seriji želimo slediti.

Serija – vpišemo ali izberemo serijo artikla, ki jo želimo slediti.

Prikaz zaloge – označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazano zalogo serije artikla po skladiščih.

Prikaz izdaj – označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane izdaje serije artiklov.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni