ListFolder

a

Example of input XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FolderSearchQuery>
  <Page>1</Page>
  <PageSize>100</PageSize>
  <apiClientID>F0936460</apiClientID>
  <FolderStatus>InProgress</FolderStatus>
  <FolderType>Š</FolderType>
  <FilterParameters>
    <FilterParameter>
                  <ColumnName>FolderName</ColumnName>
                  <Operand>LIKE</Operand>
                  <Value>Testni%</Value>
    </FilterParameter>
    <FilterParameter>
                  <ColumnName>AdministratorID</ColumnName>
                  <Operand>=</Operand>
                  <Value>PeterXP</Value>
    </FilterParameter>
    <FilterParameter>
                  <ColumnName>FolderDueDate</ColumnName>
                  <Operand>></Operand>
                  <Value>2016-12-31T00:00:00.000</Value>
    </FilterParameter>
  </FilterParameters>
  <OrderParameters>
    <OrderParameter>
                  <ColumnName>FolderExpirationDate</ColumnName>
                  <Operand>ASC</Operand>
    </OrderParameter>
  </OrderParameters>
</FolderSearchQuery>

Example of output XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfFolderDetail xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <FolderDetail>
    <FolderID>20F4E979-9356-425D-A08D-A19B36CE5AC0</FolderID>
    <FolderType>Š</FolderType>
    <FolderTypeName>Mape z letnicami</FolderTypeName>
    <FolderCode>16_Š-00042/2016</FolderCode>
    <FolderName>Testni fascike - (WEB)API - III.</FolderName>
    <OrganisationID>1</OrganisationID>
    <Public>false</Public>
    <AdministratorID>PeterXP</AdministratorID>
    <FolderStatus>MissedDueDate</FolderStatus>
    <FolderDueDate>2017-02-17T00:00:00</FolderDueDate>
    <FolderExpirationDate xsi:nil="true" />
  </FolderDetail>
  <FolderDetail>
    <FolderID>F1520F2D-F8EE-4D28-8F8A-E34F7044CE07</FolderID>
    <FolderType>Š</FolderType>
    <FolderTypeName>Mape z letnicami</FolderTypeName>
    <FolderCode>16_Š-00036/2016</FolderCode>
    <FolderName>Testni fascike - (WEB)API - III,</FolderName>
    <OrganisationID>1</OrganisationID>
    <Public>true</Public>
    <AdministratorID>PeterXP</AdministratorID>
    <FolderStatus>MissedDueDate</FolderStatus>
    <FolderDueDate>2017-02-17T00:00:00</FolderDueDate>
    <FolderExpirationDate xsi:nil="true" />
  </FolderDetail>
  <FolderDetail>
    <FolderID>3E41DEB4-1044-4126-B9E4-53E847A088EA</FolderID>
    <FolderType>Š</FolderType>
    <FolderTypeName>Mape z letnicami</FolderTypeName>
    <FolderCode>16_Š-00045/2016</FolderCode>
    <FolderName>Testni fascikel WEBAPI - IV.</FolderName>
    <OrganisationID>1</OrganisationID>
    <Public>false</Public>
    <AdministratorID>PeterXP</AdministratorID>
    <FolderStatus>MissedDueDate</FolderStatus>
    <FolderDueDate>2017-02-17T00:00:00</FolderDueDate>
    <ClassificationTypeCode>J</ClassificationTypeCode>
    <ClassificationCode>26</ClassificationCode>
    <ClassificationName>Obračun plač, nadur, dežurstev in drugih prejemkov</ClassificationName>
    <FolderExpirationDate>2016-02-17T00:00:00</FolderExpirationDate>
  </FolderDetail>
  <FolderDetail>
    <FolderID>5FC357AD-90FB-4D6C-94F7-89EBEB8EE5E5</FolderID>
    <FolderType>Š</FolderType>
    <FolderTypeName>Mape z letnicami</FolderTypeName>
    <FolderCode>16_Š-00046/2016</FolderCode>
    <FolderName>Testni fascikel WEBAPI - IV.</FolderName>
    <OrganisationID>1</OrganisationID>
    <Public>false</Public>
    <AdministratorID>PeterXP</AdministratorID>
    <FolderStatus>MissedDueDate</FolderStatus>
    <FolderDueDate>2017-02-17T00:00:00</FolderDueDate>
    <ClassificationTypeCode>J</ClassificationTypeCode>
    <ClassificationCode>26</ClassificationCode>
    <ClassificationName>Obračun plač, nadur, dežurstev in drugih prejemkov</ClassificationName>
    <FolderExpirationDate>2016-02-17T00:00:00</FolderExpirationDate>
  </FolderDetail>
  <FolderDetail>
    <FolderID>5F09486D-BF5E-4D5C-950D-D8D7A83DC264</FolderID>
    <FolderType>Š</FolderType>
    <FolderTypeName>Mape z letnicami</FolderTypeName>
    <FolderCode>16_Š-00043/2016</FolderCode>
    <FolderName>Testni fascike - (WEB)API - III.</FolderName>
    <OrganisationID>1</OrganisationID>
    <Public>false</Public>
    <AdministratorID>PeterXP</AdministratorID>
    <FolderStatus>MissedDueDate</FolderStatus>
    <FolderDueDate>2017-02-17T00:00:00</FolderDueDate>
    <FolderExpirationDate>2016-03-06T00:00:00</FolderExpirationDate>
  </FolderDetail>
  <FolderDetail>
    <FolderID>C260032C-DD63-444C-8C9B-0D93FA3B1481</FolderID>
    <FolderType>Š</FolderType>
    <FolderTypeName>Mape z letnicami</FolderTypeName>
    <FolderCode>16_Š-00061/2016</FolderCode>
    <FolderName>Testni za spreminjanje dokumentov</FolderName>
    <OrganisationID>1</OrganisationID>
    <Public>false</Public>
    <AdministratorID>PeterXP</AdministratorID>
    <FolderStatus>MissedDueDate</FolderStatus>
    <FolderDueDate>2018-02-18T00:00:00</FolderDueDate>
    <ClassificationTypeCode>J</ClassificationTypeCode>
    <ClassificationCode>20</ClassificationCode>
    <ClassificationName>Finančno poslovanje in računovodstvo</ClassificationName>
    <FolderExpirationDate>2016-07-16T00:00:00</FolderExpirationDate>
  </FolderDetail>
</ArrayOfFolderDetail>

 

Natisni