verzija 2017.08.000 z dne 16.06.2017

Obračun - gumb Izvoz
Urejeneo direktno knjiženje iz modula OBR v modul DK.

Šifranti - Obresti - gumb Vnesi/Spremeni
Urejen izvoz preko čarovnika v excel datoteko.

Natisni