Kako vnašamo vrste plačil?

Klknemo na vnesi nov zapis. Izberemo naslednjo prosto šifro in vpišemo naziv po izbiri ter oznako banke. Vnašamo vrste plačil glede na banke, iz katerih prejemamo plačila in eno splošno vrsto plačila.

Natisni